การส่งเสริมสุขภาพ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์
งานแม่และเด็ก โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา โทร.096-1793534
**ฝากครรภ์ฟรีทุกสิทธิ (คนไทย)**

สอบถามได้

รายละเอียดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร