ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือและวิดิโอสำหรับใช้บันทึกข้อมูลในการออกหน่วยคลินิกโรคเบาหวาน รพ.สต.

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ได้ทำการออกหน่วยคลินิกโรคเบาหวานตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตของอำเภอ เสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อลดภาระการเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปิดรับสมัคร"พยาบาลวิชาชีพ"

ประกาศ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปิดรับสมัคร "พยาบาลวิชาชีพ" เพื่อบรรจุในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทพนักงานราชการ 3 อัตรา สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานการพยาบาล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดที่ 036391267-8ต่อ315 หรือ 081 2060786 #พยาบาลวิชาชีพ_พนักงานราชการ.

รายละเอียดเพิ่มเติม