ตารางแพทย์ออกตรวจ

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา