ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสระบุรี

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ RF therapy

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลปี2567

ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนลมีสายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาทางภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวิธีประกาดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาทางภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวิธีประกาดราคา รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ระหว่างผู้ให้บริการกับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
และระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในฟื้นฟู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยายบาล

1.3 นโยบายและแผนการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

1.5 การกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

2.3 การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง

3.1 มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ IT

3.3 นโยบายแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของผู้ป่วยเพื่อคุ้มครองข้อมูลสุขภาพ

ประกาศ

ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม /

ประกาศ

ตรวจสอบสิทธิ์ง่ายๆ แอดline เลยค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม /

แอดปุ๊บ รู้ปั๊บ ใช้เป็น

/

ประกาศ

รู้ไว้...ช่วยได้ชัวร์

รายละเอียดเพิ่มเติม /

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปิดรับสมัคร"พยาบาลวิชาชีพ"

ประกาศ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปิดรับสมัคร "พยาบาลวิชาชีพ" เพื่อบรรจุในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทพนักงานราชการ 3 อัตรา สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานการพยาบาล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดที่ 036391267-8ต่อ315 หรือ 081 2060786 #พยาบาลวิชาชีพ_พนักงานราชการ.

รายละเอียดเพิ่มเติม